Floor plans

The map shows one level with all apartment types. All floors are equal. The first level is the 7th floor.

All apartment names are abbreviation of well known Amsterdam street, canals parcs or squares.

Click on the map to see the floor plan of a specific apartment.

The balconies of types Singel and Vondel vary in size. The biggest balconies for these 2 types are on the lower floors. The higher the floor the smaller the balcony.  The floorplan shown here is the biggest balcony.

image/svg+xml N Cuyp Dam Keizer Prins Rembrandt Waterloo Vondel Singel

Plattegronden

Op het verdiepingsoverzicht zie je de 8 appartementtypen van Amstel Tower. Alle verdiepingen zijn gelijk ingedeeld.

Klik op een appartement om de plattegrond te zien.

De balkons van type Singel en Vonder variëren qua afmeting. De grootste balkons liggen op de lagere etage. De balkons worden kleiner op de hogere etages. De hier getoonde plattegrond is het appartement met grootste balkon.

Privacy statement

(text is in Dutch only)

Vesteda respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen er alles aan doen om uw privacy te beschermen. ​In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen en hoe we uw privacy beschermen.

Deze privacyverklaring bestaat uit twee delen:

1.    Privacyverklaring in het kort

Hierin leest u snel:

 • welke organisatie verantwoordenlijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wat de belangrijkste persoonsgegevens zijn die wij verwerken;
 • hoe u ons kunt bereiken als u vragen hebt over privacy.

2.    Uitgebreide privacyverklaring

Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide privacyverklaring. Daarin beantwoorden wij de volgende vragen:

 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?
 • Wanneer mogen wij volgens de wet persoonsgegevens verwerken?
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
 • Wanneer delen wij uw persoonsgegevens met anderen?
 • Hoe gaat Vesteda om met cameratoezicht en toegangsregistratie?
 • Hoe beschermt Vesteda uw persoonsgegevens?
 • Hoelang bewaart Vesteda uw gegevens?
 • Wat zijn uw rechten?
 • Hoe neemt u contact op met Vesteda?

 

1. Privacyverklaring in het kort

 

Verantwoordelijke organisatie

Vesteda Investment Management B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan De Boelelaan 759, 1082 RS in Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14071789.

 

Belangrijkste persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken in verschillende situaties persoonsgegevens. Ons uitgangspunt is dat wij niet meer informatie verwerken dan nodig is. Dit zijn de belangrijkste persoonsgegevens die wij verwerken:

Als u zich aanmeldt als belangstellende voor een huurwoning bij Vesteda of voor onze nieuwsbrief, dan verwerken wij deze gegevens:

 • voor- en achternaam;
 • adres;
 • e-mailadres.

Als u een woning huurt bij Vesteda, of dat gaat doen, verwerken wij deze gegevens van u (en eventueel van uw partner):

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • adres;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • financiële gegevens, waaronder inkomensgegevens en bankrekeningnummer;
 • gezinssamenstelling;kopie van uw paspoort of identiteitskaart inclusief het nummer daarvan (geen burgerservicenummer);
 • werksituatie (loondienst, ondernemer, gepensioneerd).

 

Hebt u vragen over privacy?

In de uitgebreide privacyverklaring lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Wij helpen u graag. U kunt ons mailen via het e-mailadres privacy@vesteda.com. Ook kunt u ons bereiken op dit postadres:

Vesteda
Postbus 75675
1070 AR  AMSTERDAM

 

2. Uitgebreide privacyverklaring

In deze uitgebreide privacyverklaring beantwoorden wij de volgende vragen:

 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?
 • Wanneer mogen wij volgens de wet persoonsgegevens verwerken?
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
 • Wanneer delen wij uw persoonsgegevens met anderen?
 • Hoe gaat Vesteda om met cameratoezicht en toegangsregistratie?
 • Hoe beschermt Vesteda uw persoonsgegevens?
 • Hoelang bewaart Vesteda uw gegevens?
 • Wat zijn uw rechten?
 • Hoe neemt u contact op met Vesteda?

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens bevatten informatie die direct over iemand gaat, of die naar die persoon te herleiden is. Dat staat in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?

Vesteda verwerkt persoonsgegevens. Verwerken is volgens de AVG alles wat je met persoonsgegevens kunt doen. Bijvoorbeeld: gegevens verzamelen, inzien, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden, afschermen, koppelen, uitwissen of vernietigen. Dat kan voor een deel of volledig automatisch gebeuren. En dat kan ook handmatig gebeuren.

 

Wanneer mogen wij volgens de wet persoonsgegevens verwerken?

Vesteda verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en transparant. Wij verwerken persoonsgegevens alleen als de wet het toestaat. Dat is in de volgende gevallen:

Als u Vesteda duidelijk toestemming hebt gegeven

Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken als u ons daar duidelijk toestemming voor hebt gegeven. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwsbrief of een algemene mailing van ons wilt ontvangen. Als u ons daarvoor toestemming geeft, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor promotie of marketing. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen in te spelen. Dat geldt ook als u niet van plan bent om een woning te huren bij Vesteda. We leggen vast wat uw reactie is op de verzonden e-mail, bijvoorbeeld of u de e-mail geopend hebt of niet.

Als u gaat huren bij Vesteda
Gaat u een huurovereenkomst aan met Vesteda? Of schrijft u zich in als belangstellende voor een woning bij Vesteda? Dan mogen wij uw persoonsgegevens verwerken.

Als Vesteda een gerechtvaardigd belang heeft
Vesteda mag uw persoonsgegevens verwerken als wij daarbij een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat betekent dat het heel belangrijk is voor Vesteda om uw persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld voor de bedrijfsveiligheid en informatiebeveiliging, voor een goede bedrijfsvoering, of om diefstal en fraude te voorkomen.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wij verwerken in verschillende situaties persoonsgegevens. Ons uitgangspunt is dat wij niet meer informatie verwerken dan nodig is. Wij verwerken persoonsgegevens in de volgende gevallen.

Als u zich aanmeldt als belangstellende voor een huurwoning bij Vesteda

Wilt u alleen ons woningaanbod op de website van Vesteda bekijken? Of wilt u zich inschrijven voor een woon-, werk- of gebruikscomlex van Vesteda? Dan maakt u op onze website een account aan met deze gegevens: voor- en achternaam, adres, e-mailadres en een wachtwoord. U kunt dan ook aangeven of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Vesteda legt de volgende gegevens vast:

voor- en achternaam;
adres;
e-mailadres.

Met deze persoonsgegevens kunnen wij u op de hoogte houden van ons woningaanbod.

Als u een woning huurt bij Vesteda, of dat gaat doen

Huurt u een woning bij Vesteda, of gaat u dat doen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens nodig voor de huurovereenkomst. Wij verwerken de volgende gegevens van u (en eventueel van uw partner):

voor- en achternaam;
geslacht;
adres;
telefoonnummer(s);
e-mailadres;
geboortedatum;
financiële gegevens, waaronder inkomensgegevens en bankrekeningnummer;
gezinssamenstelling;
kopie van uw paspoort of identiteitskaart inclusief het nummer daarvan (geen burgerservicenummer);
werksituatie (loondienst, ondernemer, gepensioneerd).

Wij hebben deze persoonsgegevens nodig om ons werk goed uit te voeren:

 • Wij doen een inkomenstoets om te controleren of u voldoende inkomsten hebt om een woning te huren. Daarvoor gebruiken wij uw financiële gegevens en de informatie over uw werksituatie. Hebt u een werkgever? Dan nemen wij contact op met hem.
 • Wij controleren uw identiteit. Daarvoor gebruiken wij diverse persoonlijke gegevens, waaronder de kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Bij het eerste contact kunnen we dan ook zien of de huurder echt de persoon is op de pasfoto in het paspoort of op de identiteitskaart.
 • Wij gebruiken de gegevens over uw identiteit ook om wettelijke verplichtingen en afspraken met andere partijen na te komen. Bijvoorbeeld met de politie en gemeenten.
  Sluiten we een huurovereenkomst met u? Dan gebruiken we uw persoonlijke gegevens in deze overeenkomst.
 • We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor het verhuren, beheren en onderhouden van verhuurbare eenheden. Dat zijn bijvoorbeeld woon- en bedrijfsruimten, wooncomplexen, kamers en parkeergarages. We gebruiken de gegevens onder andere om toegangspasjes voor onze huurders te maken.
 • Huurt u bij ons? Dan gebruiken we uw persoonlijke gegevens ook in de volgende gevallen:
  • als we onderhoud en reparaties (laten) uitvoeren en als we daarover met u willen communiceren;
  • als u een klacht hebt of als we een geschil hebben en we daarover met u willen communiceren;
  • als we een woning, bedrijfsruimte of parkeerplek willen verkopen en we daarover met u willen communiceren;voor het interne beheer van onze organisatie;
  • om betalingen te doen, bijvoorbeeld aan aannemersom onze inkomsten en uitgaven te berekenen en een accountantscontrole te laten uitvoeren;
  • om u een nieuwsbrief of algemene mailing te sturen.

Als u op de negatieve lijst staat

Vesteda houdt voor eigen gebruik een negatieve lijst bij. Op deze lijst staan personen aan wie wij niet (meer) willen verhuren Bijvoorbeeld omdat wij denken dat ze niet eerlijk zijn geweest toen ze zich inschreven voor een huurwoning. Of omdat ze zich niet aan de regels van de huurovereenkomst hielden. Of omdat ze als huurders ongewenst gedrag vertoonden.

Wij denken heel zorgvuldig na voordat we iemand op de negatieve lijst plaatsen. Daarbij bekijken we onder meer hoe ernstig het gedrag was. Ook kijken we naar de kans dat de huurder dezelfde problemen zal veroorzaken bij een andere verhuurder.

 

Wanneer delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dat betekent dat we ze alleen in de volgende gevallen delen met andere partijen

Als dat nodig is om de huurovereenkomst met u te sluiten

Wij delen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld met andere partijen om te controleren of u voldoende inkomsten hebt om een woning te huren.

Als dat nodig is om onze huurovereenkomst met u uit te voeren

Soms moeten wij andere partijen inschakelen om onze huurovereenkomst met u uit te voeren. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van uw huurwoning. Wij delen dan alleen de gegevens met hen die zij echt nodig hebben.

Als er een gerechtvaardigd belang of algemeen belang is

Vesteda mag uw persoonsgegevens delen als wij daarbij een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat betekent dat het heel belangrijk is voor Vesteda om uw persoonsgegevens te delen. Ook mag Vesteda uw persoonsgegevens delen als dat in het algemeen belang is. Wij hebben bijvoorbeeld met gemeenten afgesproken dat we persoonsgegevens met elkaar delen om samen woonoverlast te bestrijden.

Als dat moet volgens de wet

Volgens de wet zijn wij in sommige gevallen verplicht om persoonsgegevens met andere partijen te delen. Wij moeten bijvoorbeeld persoonsgegevens delen met de politie als die daarom vraagt.

Als een andere partij namens u optreedt

Vraagt u aan een andere partij om namens u te communiceren met Vesteda? Bijvoorbeeld een advocaat. Dan kunnen wij uw persoonsgegevens delen met deze partij.

 

Hoe gaat Vesteda om met cameratoezicht en toegangsregistratie?

In sommige complexen van Vesteda hangen beveiligingscamera’s of maken we gebruik van elektronische toegangsregistratie. Dat laatste is vooral bij parkeergarages. Dat doen we om overlast, misdrijven en vandalisme tegen te gaan en om de bewoners en hun eigendommen te beschermen. Vesteda of een Vereniging van Eigenaren (VvE) gebruikt de beelden en toegangsregistratie alleen in de volgende gevallen:

 • na incidenten: om de aard van de overtreding vast te stellen en om daders, betrokkenen en/of getuigen te kunnen identificeren;
 • als daar aanleiding toe is: om te controleren of iedereen zich houdt aan de voorschriften, gedragsregels of voorwaarden die gelden voor huurders.

Wij hebben een Beleid Cameratoezicht vastgesteld. Daarin hebben we op heldere wijze vastgelegd wie wanneer toegang heeft tot de beelden en wat de bewaartermijn van beelden is. Deze voorschriften en procedures kunt u opvragen bij de VvE of bij Vesteda.

 

Hoe beschermt Vesteda uw persoonsgegevens?

Vesteda verwerkt uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Daarbij houden wij ons uiteraard aan de wet. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies. Ook zorgen deze maatregelen ervoor dat niemand uw persoonsgegevens onrechtmatig kan verwerken.

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens die we met derden delen?

Met organisaties die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin staat dat zij net zo veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan als Vesteda.

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens die we delen buiten de EU?

Vesteda deelt persoonsgegevens ook met landen buiten de EU. We delen uw persoonsgegevens alleen met landen die persoonsgegevens goed beschermen en beveiligen. We gebruiken internationale richtlijnen om vast te stellen of dat zo is. Deze richtlijnen kunt u bij ons opvragen.

 

Hoelang bewaart Vesteda uw persoonsgegevens?

Voor persoonsgegevens gelden wettelijke bewaartermijnen. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan deze termijnen. Ook bewaren we uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verwerkt.

Dit zijn onze bewaartermijnen:

 • Meldt u zich aan om bij ons te huren, maar komt er geen huurovereenkomst tot stand? Dan verwijderen wij al uw persoonsgegevens na twee jaar.
 • Wijzen wij uw huuraanvraag af omdat u niet eerlijk was bij de aanvraag? Dan bewaren wij de persoonsgegevens die wij daarvoor hebben verwerkt maximaal drie jaar na afwijzing van uw aanvraag.
 • Geeft u ons documenten om in aanmerking te komen voor een huurwoning? Dan verwijderen wij die uiterlijk een jaar na ontvangst.
 • Hebben wij u gedwongen uit uw woning gezet omdat u zich niet aan de regels hield? Dan bewaren wij de persoonsgegevens die wij daarvoor hebben verwerkt maximaal drie jaar na het einde van het huurcontract.
 • Huurt u niet langer bij Vesteda? Dan verwijderen wij uw persoonsgegevens en de documenten die u ons hebt gegeven binnen twee jaar na het einde van het huurcontract.
 • Financiële gegevens voor de Belastingdienst bewaren we tot zeven jaar na het einde van het boekjaar waartoe ze behoren.

 

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien, te corrigeren, te verwijderen, er bezwaar tegen te maken, ze te beperken en over te dragen. Uw toestemming aan ons om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u altijd intrekken. Dat betekent dat wij daarvoor wel het recht hadden om uw persoonsgegevens te verwerken, maar daarna niet meer.

 

Wilt u gebruikmaken van uw rechten?

Wilt u gebruikmaken van de rechten die hierboven zijn genoemd? Stuur dan een e-mail naar privacy@vesteda.com, of een brief naar:

Vesteda
Postbus 75675
1070 AR  AMSTERDAM

Om uw identiteit te bevestigen, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak uw burgerservicenummer daarop onleesbaar.

 

Hebt u een klacht?

Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens. Wij zullen er alles aan doen om er samen uit te komen. Komen we er niet samen uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe neemt u contact op met Vesteda?

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Wij helpen u graag. U kunt ons mailen via het e-mailadres privacy@vesteda.com. Ook kunt u ons bereiken op dit postadres:

Vesteda
Postbus 75675
1070 AR  AMSTERDAM

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Als we dat doen, zullen wij u hierover op onze website informeren. Wij adviseren u om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Privacy statement

Vesteda respecteert uw privacy. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen er alles aan doen om uw privacy te beschermen. ​In deze privacyverklaring leggen wij uit waarom wij bepaalde persoonsgegevens verzamelen en hoe we uw privacy beschermen.

Deze privacyverklaring bestaat uit twee delen:

1.    Privacyverklaring in het kort

Hierin leest u snel:

·         welke organisatie verantwoordenlijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·         wat de belangrijkste persoonsgegevens zijn die wij verwerken;

·         hoe u ons kunt bereiken als u vragen hebt over privacy.

2.    Uitgebreide privacyverklaring

Wilt u meer weten? Lees dan de uitgebreide privacyverklaring. Daarin beantwoorden wij de volgende vragen:

·         Wat zijn persoonsgegevens?

·         Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?

·         Wanneer mogen wij volgens de wet persoonsgegevens verwerken?

·         Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

·         Wanneer delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

·         Hoe gaat Vesteda om met cameratoezicht en toegangsregistratie?

·         Hoe beschermt Vesteda uw persoonsgegevens?

·         Hoelang bewaart Vesteda uw gegevens?

·         Wat zijn uw rechten?

·         Hoe neemt u contact op met Vesteda?

 

1. Privacyverklaring in het kort

 

Verantwoordelijke organisatie

Vesteda Investment Management B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan De Boelelaan 759, 1082 RS in Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14071789.

 

Belangrijkste persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken in verschillende situaties persoonsgegevens. Ons uitgangspunt is dat wij niet meer informatie verwerken dan nodig is. Dit zijn de belangrijkste persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Als u zich aanmeldt als belangstellende voor een huurwoning bij Vesteda of voor onze nieuwsbrief, dan verwerken wij deze gegevens:
  • voor- en achternaam;
  • adres;
  • e-mailadres.
 • Als u een woning huurt bij Vesteda, of dat gaat doen, verwerken wij deze gegevens van u (en eventueel van uw partner):
  • voor- en achternaam;
  • geslacht;
  • adres;
  • telefoonnummer(s);
  • e-mailadres;
  • geboortedatum;
  • financiële gegevens, waaronder inkomensgegevens en bankrekeningnummer;
  • gezinssamenstelling;
  • kopie van uw paspoort of identiteitskaart inclusief het nummer daarvan (geen burgerservicenummer);
  • werksituatie (loondienst, ondernemer, gepensioneerd).

 

Hebt u vragen over privacy?

In de uitgebreide privacyverklaring lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Wij helpen u graag. U kunt ons mailen via het e-mailadres privacy@vesteda.com. Ook kunt u ons bereiken op dit postadres:

Vesteda
Postbus 75675
1070 AR  AMSTERDAM

 

2. Uitgebreide privacyverklaring

 

In deze uitgebreide privacyverklaring beantwoorden wij de volgende vragen:

 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?
 • Wanneer mogen wij volgens de wet persoonsgegevens verwerken?
 • Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?
 • Wanneer delen wij uw persoonsgegevens met anderen?
 • Hoe gaat Vesteda om met cameratoezicht en toegangsregistratie?
 • Hoe beschermt Vesteda uw persoonsgegevens?
 • Hoelang bewaart Vesteda uw gegevens?
 • Wat zijn uw rechten?
 • Hoe neemt u contact op met Vesteda?

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens bevatten informatie die direct over iemand gaat, of die naar die persoon te herleiden is. Dat staat in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?

Vesteda verwerkt persoonsgegevens. Verwerken is volgens de AVG alles wat je met persoonsgegevens kunt doen. Bijvoorbeeld: gegevens verzamelen, inzien, wijzigen, opvragen, gebruiken, verspreiden, afschermen, koppelen, uitwissen of vernietigen. Dat kan voor een deel of volledig automatisch gebeuren. En dat kan ook handmatig gebeuren.

 

Wanneer mogen wij volgens de wet persoonsgegevens verwerken?

Vesteda verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en transparant. Wij verwerken persoonsgegevens alleen als de wet het toestaat. Dat is in de volgende gevallen:

Als u Vesteda duidelijk toestemming hebt gegeven

Wij mogen uw persoonsgegevens verwerken als u ons daar duidelijk toestemming voor hebt gegeven. Bijvoorbeeld omdat u een nieuwsbrief of een algemene mailing van ons wilt ontvangen. Als u ons daarvoor toestemming geeft, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor promotie of marketing. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen in te spelen. Dat geldt ook als u niet van plan bent om een woning te huren bij Vesteda. We leggen vast wat uw reactie is op de verzonden e-mail, bijvoorbeeld of u de e-mail geopend hebt of niet.

Als u gaat huren bij Vesteda
Gaat u een huurovereenkomst aan met Vesteda? Of schrijft u zich in als belangstellende voor een woning bij Vesteda? Dan mogen wij uw persoonsgegevens verwerken.

Als Vesteda een gerechtvaardigd belang heeft
Vesteda mag uw persoonsgegevens verwerken als wij daarbij een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat betekent dat het heel belangrijk is voor Vesteda om uw persoonsgegevens te verwerken. Bijvoorbeeld voor de bedrijfsveiligheid en informatiebeveiliging, voor een goede bedrijfsvoering, of om diefstal en fraude te voorkomen.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wij verwerken in verschillende situaties persoonsgegevens. Ons uitgangspunt is dat wij niet meer informatie verwerken dan nodig is. Wij verwerken persoonsgegevens in de volgende gevallen.

Als u zich aanmeldt als belangstellende voor een huurwoning bij Vesteda

Wilt u alleen ons woningaanbod op de website van Vesteda bekijken? Of wilt u zich inschrijven voor een woon-, werk- of gebruikscomlex van Vesteda? Dan maakt u op onze website een account aan met deze gegevens: voor- en achternaam, adres, e-mailadres en een wachtwoord. U kunt dan ook aangeven of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Vesteda legt de volgende gegevens vast:

 • voor- en achternaam;
 • adres;
 • e-mailadres.

Met deze persoonsgegevens kunnen wij u op de hoogte houden van ons woningaanbod.

Als u een woning huurt bij Vesteda, of dat gaat doen

Huurt u een woning bij Vesteda, of gaat u dat doen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens nodig voor de huurovereenkomst. Wij verwerken de volgende gegevens van u (en eventueel van uw partner):

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • adres;
 • telefoonnummer(s);
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • financiële gegevens, waaronder inkomensgegevens en bankrekeningnummer;
 • gezinssamenstelling;
 • kopie van uw paspoort of identiteitskaart inclusief het nummer daarvan (geen burgerservicenummer);
 • werksituatie (loondienst, ondernemer, gepensioneerd).

Wij hebben deze persoonsgegevens nodig om ons werk goed uit te voeren:

 • Wij doen een inkomenstoets om te controleren of u voldoende inkomsten hebt om een woning te huren. Daarvoor gebruiken wij uw financiële gegevens en de informatie over uw werksituatie. Hebt u een werkgever? Dan nemen wij contact op met hem.
 • Wij controleren uw identiteit. Daarvoor gebruiken wij diverse persoonlijke gegevens, waaronder de kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Bij het eerste contact kunnen we dan ook zien of de huurder echt de persoon is op de pasfoto in het paspoort of op de identiteitskaart.
 • Wij gebruiken de gegevens over uw identiteit ook om wettelijke verplichtingen en afspraken met andere partijen na te komen. Bijvoorbeeld met de politie en gemeenten.
 • Sluiten we een huurovereenkomst met u? Dan gebruiken we uw persoonlijke gegevens in deze overeenkomst.
 • We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor het verhuren, beheren en onderhouden van verhuurbare eenheden. Dat zijn bijvoorbeeld woon- en bedrijfsruimten, wooncomplexen, kamers en parkeergarages. We gebruiken de gegevens onder andere om toegangspasjes voor onze huurders te maken.
 • Huurt u bij ons? Dan gebruiken we uw persoonlijke gegevens ook in de volgende gevallen:
  • als we onderhoud en reparaties (laten) uitvoeren en als we daarover met u willen communiceren;
  • als u een klacht hebt of als we een geschil hebben en we daarover met u willen communiceren;
  • ls we een woning, bedrijfsruimte of parkeerplek willen verkopen en we daarover met u willen communiceren
  • voor het interne beheer van onze organisatie;
  • om betalingen te doen, bijvoorbeeld aan aannemersom onze inkomsten en uitgaven te berekenen en een accountantscontrole te laten uitvoeren;
  • om u een nieuwsbrief of algemene mailing te sturen.

Als u op de negatieve lijst staat

Vesteda houdt voor eigen gebruik een negatieve lijst bij. Op deze lijst staan personen aan wie wij niet (meer) willen verhuren Bijvoorbeeld omdat wij denken dat ze niet eerlijk zijn geweest toen ze zich inschreven voor een huurwoning. Of omdat ze zich niet aan de regels van de huurovereenkomst hielden. Of omdat ze als huurders ongewenst gedrag vertoonden.

Wij denken heel zorgvuldig na voordat we iemand op de negatieve lijst plaatsen. Daarbij bekijken we onder meer hoe ernstig het gedrag was. Ook kijken we naar de kans dat de huurder dezelfde problemen zal veroorzaken bij een andere verhuurder.

 

Wanneer delen wij uw persoonsgegevens met anderen?

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dat betekent dat we ze alleen in de volgende gevallen delen met andere partijen.

Als dat nodig is om de huurovereenkomst met u te sluiten

Wij delen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld met andere partijen om te controleren of u voldoende inkomsten hebt om een woning te huren.

Als dat nodig is om onze huurovereenkomst met u uit te voeren

Soms moeten wij andere partijen inschakelen om onze huurovereenkomst met u uit te voeren. Bijvoorbeeld voor het onderhoud van uw huurwoning. Wij delen dan alleen de gegevens met hen die zij echt nodig hebben.

Als er een gerechtvaardigd belang of algemeen belang is

Vesteda mag uw persoonsgegevens delen als wij daarbij een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat betekent dat het heel belangrijk is voor Vesteda om uw persoonsgegevens te delen.

Ook mag Vesteda uw persoonsgegevens delen als dat in het algemeen belang is. Wij hebben bijvoorbeeld met gemeenten afgesproken dat we persoonsgegevens met elkaar delen om samen woonoverlast te bestrijden.

Als dat moet volgens de wet

Volgens de wet zijn wij in sommige gevallen verplicht om persoonsgegevens met andere partijen te delen. Wij moeten bijvoorbeeld persoonsgegevens delen met de politie als die daarom vraagt.

Als een andere partij namens u optreedt

Vraagt u aan een andere partij om namens u te communiceren met Vesteda? Bijvoorbeeld een advocaat. Dan kunnen wij uw persoonsgegevens delen met deze partij.

 

Hoe gaat Vesteda om met cameratoezicht en toegangsregistratie?

In sommige complexen van Vesteda hangen beveiligingscamera’s of maken we gebruik van elektronische toegangsregistratie. Dat laatste is vooral bij parkeergarages. Dat doen we om overlast, misdrijven en vandalisme tegen te gaan en om de bewoners en hun eigendommen te beschermen. Vesteda of een Vereniging van Eigenaren (VvE) gebruikt de beelden en toegangsregistratie alleen in de volgende gevallen:

 • na incidenten: om de aard van de overtreding vast te stellen en om daders, betrokkenen en/of getuigen te kunnen identificeren;
 • als daar aanleiding toe is: om te controleren of iedereen zich houdt aan de voorschriften, gedragsregels of voorwaarden die gelden voor huurders.

Wij hebben een Beleid Cameratoezicht vastgesteld. Daarin hebben we op heldere wijze vastgelegd wie wanneer toegang heeft tot de beelden en wat de bewaartermijn van beelden is. Deze voorschriften en procedures kunt u opvragen bij de VvE of bij Vesteda.

 

Hoe beschermt Vesteda uw persoonsgegevens?

Vesteda verwerkt uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze. Daarbij houden wij ons uiteraard aan de wet. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies. Ook zorgen deze maatregelen ervoor dat niemand uw persoonsgegevens onrechtmatig kan verwerken.

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens die we met derden delen?

Met organisaties die uw persoonsgegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin staat dat zij net zo veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan als Vesteda.

 

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens die we delen buiten de EU?

Vesteda deelt persoonsgegevens ook met landen buiten de EU. We delen uw persoonsgegevens alleen met landen die persoonsgegevens goed beschermen en beveiligen. We gebruiken internationale richtlijnen om vast te stellen of dat zo is. Deze richtlijnen kunt u bij ons opvragen.

 

Hoelang bewaart Vesteda uw persoonsgegevens?

Voor persoonsgegevens gelden wettelijke bewaartermijnen. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan deze termijnen. Ook bewaren we uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze hebben verwerkt.

Dit zijn onze bewaartermijnen:

 • Meldt u zich aan om bij ons te huren, maar komt er geen huurovereenkomst tot stand? Dan verwijderen wij al uw persoonsgegevens na twee jaar.
 • Wijzen wij uw huuraanvraag af omdat u niet eerlijk was bij de aanvraag? Dan bewaren wij de persoonsgegevens die wij daarvoor hebben verwerkt maximaal drie jaar na afwijzing van uw aanvraag.
 • Geeft u ons documenten om in aanmerking te komen voor een huurwoning? Dan verwijderen wij die uiterlijk een jaar na ontvangst.
 • Hebben wij u gedwongen uit uw woning gezet omdat u zich niet aan de regels hield? Dan bewaren wij de persoonsgegevens die wij daarvoor hebben verwerkt maximaal drie jaar na het einde van het huurcontract.
 • Huurt u niet langer bij Vesteda? Dan verwijderen wij uw persoonsgegevens en de documenten die u ons hebt gegeven binnen twee jaar na het einde van het huurcontract.
 • Financiële gegevens voor de Belastingdienst bewaren we tot zeven jaar na het einde van het boekjaar waartoe ze behoren.

 

Wat zijn uw rechten?

U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben in te zien, te corrigeren, te verwijderen, er bezwaar tegen te maken, ze te beperken en over te dragen. Uw toestemming aan ons om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u altijd intrekken. Dat betekent dat wij daarvoor wel het recht hadden om uw persoonsgegevens te verwerken, maar daarna niet meer.

 

Wilt u gebruikmaken van uw rechten?

Wilt u gebruikmaken van de rechten die hierboven zijn genoemd? Stuur dan een e-mail naar privacy@vesteda.com, of een brief naar:

Vesteda
Postbus 75675
1070 AR  AMSTERDAM

Om uw identiteit te bevestigen, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak uw burgerservicenummer daarop onleesbaar.

 

Hebt u een klacht?

Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens. Wij zullen er alles aan doen om er samen uit te komen. Komen we er niet samen uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe neemt u contact op met Vesteda?

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Wij helpen u graag. U kunt ons mailen via het e-mailadres privacy@vesteda.com. Ook kunt u ons bereiken op dit postadres:

Vesteda
Postbus 75675
1070 AR  AMSTERDAM

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen. Als we dat doen, zullen wij u hierover op onze website informeren. Wij adviseren u om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen.

Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (‘Disclaimer’) zijn van toepassing op de internetsite www.hureninamsteltower.nl en alle vanuit deze site te benaderen internetsites (samen de ‘Internetsite’) van Vesteda. Vesteda houdt hoofdkantoor te Amsterdam op het adres De Boelelaan 759, 1082 RS Amsterdam, telefoon: 088-456 1666. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Referenties naar ‘Vesteda, ‘wij, ‘het bedrijf’ of soortgelijke termen betekent Vesteda zoals gedefinieerd in de Juridische structuur. Door de Internetsite te bezoeken en/of de op of via de Internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten, bijvoorbeeld de inschrijfvoorwaarden, waarvoor u zich inschrijft of die u afsluit via de Internetsite en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Internetsite

Beslissingen die u neemt op basis van informatie op de Internetsite zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel Vesteda tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Vesteda expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de Internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Bezoekers van deze Internetsite kunnen geen rechten ontlenen aan tekst of beeld (waaronder maar niet beperkt tot beschrijvingen van woningen, VR, plattegronden en film). Vesteda garandeert niet dat de Internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van de Internetsite dat het gebruik van de Internetsite door andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de Internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de Internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden

Wanneer Vesteda (hyper)links naar internetsites van derden weergeeft, is Vesteda niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze internetsites van derden. Vesteda aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is niet door Vesteda geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Vesteda, of de betreffende rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, databankrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze Internetsite aangeboden informatie (waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze Internetsite te kopiëren, te downloaden, te scrapen, te (hyper-/deep)linken of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vesteda of de betreffende rechthebbende. U mag informatie op deze Internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Vesteda stuurt, kunnen onveilig zijn. Vesteda raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Vesteda te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Vesteda te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Vesteda en partijen waaraan zij opdracht verstrekt aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Vesteda op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Internetsite, (II) de informatie die op of via deze Internetsite wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Vesteda of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze Internetsite, (V) misbruik van deze Internetsite, (VI) verlies van gegevens, (VII) het downloaden of gebruiken van software die via deze Internetsite beschikbaar wordt gesteld of (VIII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze Internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Vesteda.

Misbruik

Vesteda behoudt zich het recht voor bij naar haar oordeel gebleken inbreuk/misbruik de inbreukmaker/misbruiker te weren van de Internetsite en zo nodig door tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter haar rechten veilig te stellen.

Toepasselijk recht

Op de Internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Vesteda behoudt zich het recht voor de op of via deze Internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze Internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (‘Disclaimer’) zijn van toepassing op de internetsite www.hureninamsteltower.nl en alle vanuit deze site te benaderen internetsites (samen de ‘Internetsite’) van Vesteda. Vesteda houdt hoofdkantoor te Amsterdam op het adres De Boelelaan 759, 1082 RS te Amsterdam, KVK-nummer 14071789, BTW-nummer, 8104 7370 7B01, telefoon: 088-456 1666. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Referenties naar ‘Vesteda, ‘wij, ‘het bedrijf’ of soortgelijke termen betekent Vesteda zoals gedefinieerd in de Juridische structuur. Door de Internetsite te bezoeken en/of de op of via de Internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten, bijvoorbeeld de inschrijfvoorwaarden, waarvoor u zich inschrijft of die u afsluit via de Internetsite en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de Internetsite
Beslissingen die u neemt op basis van informatie op de Internetsite zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel Vesteda tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Vesteda expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de Internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Bezoekers van deze Internetsite kunnen geen rechten ontlenen aan tekst of beeld (waaronder maar niet beperkt tot beschrijvingen van woningen, VR, plattegronden en film). Vesteda garandeert niet dat de Internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van de Internetsite dat het gebruik van de Internetsite door andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de Internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de Internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden
Wanneer Vesteda (hyper)links naar internetsites van derden weergeeft, is Vesteda niet verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze internetsites van derden. Vesteda aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is niet door Vesteda geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
Vesteda, of de betreffende rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, databankrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze Internetsite aangeboden informatie (waaronder maar niet beperkt tot alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze Internetsite te kopiëren, te downloaden, te scrapen, te (hyper-/deep)linken of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vesteda of de betreffende rechthebbende. U mag informatie op deze Internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Vesteda stuurt, kunnen onveilig zijn. Vesteda raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Vesteda te zenden en hiervoor de beveiligde inschrijvingsomgeving van Mijn Amsteltower te gebruiken. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Vesteda te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Vesteda en partijen waaraan zij opdracht verstrekt aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst (ook als Vesteda op de mogelijkheid van deze schade gewezen is) die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (I) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze Internetsite, (II) de informatie die op of via deze Internetsite wordt aangeboden, (III) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Vesteda of aan u wordt gezonden, (IV) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze Internetsite, (V) misbruik van deze Internetsite, (VI) verlies van gegevens, (VII) het downloaden of gebruiken van software die via deze Internetsite beschikbaar wordt gesteld of (VIII) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze Internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Vesteda.

Misbruik
Vesteda behoudt zich het recht voor bij naar haar oordeel gebleken inbreuk/misbruik de inbreukmaker/misbruiker te weren van de Internetsite en zo nodig door tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter haar rechten veilig te stellen.

Toepasselijk recht
Op de Internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
Vesteda behoudt zich het recht voor de op of via deze Internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze Internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

Copyright 2018 Vesteda

 

Virtual walk through of your appartment

[English translation]
Nieuwsgierig hoe een ingericht appartement eruit kan zien? Bekijk nu de virtuele tour door Amstel Tower. Loop op je pc, tablet of mobiel door twee appartementen, beoordeel de keuken en de badkamer en geniet van het uitzicht! De VR tour van De Generaal kun je ook bekijken op je smartphone in een cardboard box of met een VR-bril.

Type J heeft veel overeenkomsten met Type F, G en K.
Type O lijkt veel op P en T.

Let op: de woningen worden zonder vloer en verlichting opgeleverd maar wel met behang, keuken en badkamer!

Bekijk de VR tour

Sign up

Are you interested in living in Amstel Tower? Sign up for free and rent your apartment completely online!

How do you sign up for Amstel Tower?

Using, pictures, photography and film you can rent your apartments in Amstel Tower. You log in to your save My Amstel Tower-account and follow all the steps.  Choose the apartment you like, upload different documents and finish your registration. Fast, save and easy!

 

 • 1. Register for free without obligation

  Subscribe freely. You will receive an e-mail to activate your account in the secure My Amstel Tower environment. Don’t forget our income conditions!

 • 2. Tell us which apartment(s) you prefer

  Take a look at the available apartments. Click on the red hearts to select up to 4 preferences. Go to my Amstel Tower to finish your registration.

 • 3. Financial approval

  Does your income meet the rental conditions of Vesteda? Then you get an apartment assigned. Please be aware of the many interested candidates! After receiving your deposit of €300 we lock your reservation. We settle the deposit with your first rental payment. We only invite candidates with an assigned apartment.

 • 4. Allocation and digital signing

  Are you sure? Then determine the effective date of your rental contract. The contract is digitally sent to sign.

 • 5. Key hand over

  Have you signed the lease? And paid the first invoice? Then we inspect the apartment together and hand over the keys to you. Congratulations on your new apartment!

 

Amstel Tower

Location and developments

The public space around the Amstel station is completely being refurbished. Footpaths, cycle routes, the tram and bus station are being improved. Next to the Amstel station, there are four new building blocks with a hotel, shops, homes, offices, and facilities. This creates, also in the evening, a lively area just outside Amsterdam Center.

Already you can enjoy lunch, dinner and drinks at hotspot Café Restaurant Dauphine. You’re welcome for your daily or weekly workout in SportCity. Both places are on one minute walking distance.

The roundabout on the Prins Bernhardplein, the square next to Amstel Tower, becomes more safe to walk, bike and drive. Also the Julianalaan is refreshed, with a free bus lane in the middle and trees on either side that creates a more quiet green street scene. Near the Bertrand Russellstraat and Hugo de Vries aan is a neighborhood park.

Amstel Tower

Amsterdam city apartments

 • 192 TWO-bedroom rental apartments on an perfect accessible location.
 • Starting at €980,- per month including flooring, kitchen with appliances and floor heating
 • The apartments are equipped with a durable pvc floor.

Our rules:

 1. Please mind our income requirements. Only complete files will be handled.
 2. You will receive an e-mail when your file is 100% complete. Calling Vesteda is not necessary and has no effect in increasing your chances on an apartment.
 3. Are you interested in renting on other floors? Please sign up and we keep you informed. Please don’t upload your documents or make temporary housing choices.

 

Monthly rent calculator

Which apartment suits your income? Our calculator gives an estimate on your maximum rental price.

Renting an apartment in Amstel Tower is subject to our income conditions.

 

What is my maximum rent?

You are
Number of tennants
Gross monthly income
Equity/savings
Monthly financial obligations

Maximum net rent per month: ,-

 

You can rent a home up to a maximum amount per month. This does not include service charge (€110,- per month) and other costs, such as energy costs and the rental of a parking space in the parking lot under Amstel Tower. Possible answers on questions about your specific income situation are displayed here.

Can’t find your answer? Ask us by using our chat service (click on the chat box in the right corner of your screen). Or ask our rental agent.

Inschrijven

Interesse in wonen in Amstel Tower? Schrijf je dan gratis in en huur je woning volledig online!

Hoe verloopt het inschrijfproces?

Met behulp van, afbeeldingen, fotografie en film huur je je huurappartement in Amstel Tower. Je logt in op jouw persoonlijke Mijn Amstel Tower-omgeving en doorloopt alle stappen. Je kiest het appartement van je voorkeur, uploadt verschillende documenten en rondt je inschrijving af. Snel, efficiënt en wel zo makkelijk!

 

 • 1. Gratis en vrijblijvend inschrijven

  Schrijf je vrijblijvend in als geïnteresseerde voor Amstel Tower. Je ontvangt dan een e-mail om je account aan te maken in de beveiligde Mijn Amstel Tower-omgeving. Houd rekening met onze inkomensvoorwaarden!

 • 2. Geef aan welke appartementen je voorkeur hebben

  Maak een keuze uit het beschikbare woningaanbod. Klik op de rode hartjes om maximaal 4 voorkeuren op te slaan. Ga naar Mijn Amstel Tower om je gegevens aan te vullen.

 • 3. Goedkeuring op basis van financiële toetsing

  Voldoe je aan de huurvoorwaarden van Vesteda? Dan doen wij ons best om je een optie aan te bieden op een appartement naar wens. Wees bewust van het grote aantal geïnteresseerden! Na aanbetaling van € 300 verzilveren wij jouw optie en bieden we het appartement aan niemand anders meer aan. De €300 wordt verrekend met je eerste huurbetaling. We nodigen alleen optanten uit om het appartement te bezichtigen.

 • 4. Toewijzing en digitaal ondertekenen huurcontract

  Weet je het zeker? Bepaal dan de ingangsdatum van je huurcontract. We versturen het contract digitaal om te ondertekenen.

 • 5. Sleuteloverdracht

  Heb je de huurovereenkomst getekend? En de eerste factuur betaald? Dan gaan we samen de woning inspecteren en krijg je de sleutels. Gefeliciteerd met je nieuwe appartement!

Huurlastencalculator

Met de huurlastencalculator reken je snel uit welke huurprijs en dus welk appartement het beste bij jouw inkomen past.

Voor het huren van een appartement in Amstel Tower gelden een aantal inkomensvoorwaarden (zie huurvoorwaarden).

 

Wat kan ik maximaal huren?

 

 

Je kunt een woning huren tot maximaal het hierboven genoemde bedrag per maand. Dit is exclusief servicekosten (€110 per maand) en overige kosten, zoals energiekosten en de huur van een parkeerplaats in de Q-Parc parkeergarage onder Amstel Tower. Bekijk of jouw (inkomen-)situatie is weergegeven onder het kopje huurvoorwaarden en inkomensvereisten.

Bij een afwijkende situatie helpt onze verhuurmakelaar je graag bij het maken van een passende berekening. Of stel je vraag via de chatservice (klik op de chatbox rechtsonder in je scherm).

Amstel Tower

locatie en ontwikkeling

De komende jaren wordt de openbare ruimte rondom het Amstelstation opnieuw ingericht. Er komen meer voetpaden en verbeterde fietsroutes. Ook het tram- en busstation worden vernieuwd. Naast het Amstelstation komen er vier nieuwe bouwblokken met hierin een hotel, winkels, woningen, kantoren en voorzieningen. Hierdoor ontstaat er, ook ‘s avonds, een levendig gebied.

De rotonde op het Prins Bernhardplein wordt aangepast en veiliger gemaakt. Ook de Julianalaan wordt vernieuwd, met een vrije busbaan in het midden en bomen aan weerszijden ontstaat hier straks een rustiger straatbeeld met een groen karakter. Nabij de Bertrand Russellstraat en Hugo de Vrieslaan wordt een buurtparkje aangelegd.

Amstel Tower

Amsterdam city apartments

 • 192 tweekamer huurappartementen op een toplocatie aan de zuidkant van het Amstelstation.
 • Vanaf €980,- p/m inclusief vloer, keuken, inbouwapparatuur, vloerverwarming en buitenruimte.

Onze spelregels:

 1. Let op de inkomensvoorwaarden en alleen volledige dossier nemen we in behandeling.
 2. Je krijgt een e-mail als we je complete dossier ontvangen hebben. Bellen hoeft niet en heeft geen effect op de toewijzing.
 3. Wil je huren op andere verdiepingen dan we nu beschikbaar hebben? Wacht dan tot we deze aanbieden. Je hoeft nog niet je stukken te uploaden. Schrijf je in en we houden je op de hoogte!